Video

Video dokumentacija posvećena problematici izgradnje hidroelektrane na Banjskom Čamcu. Pogledajte i prosudite, i presudite, sami.

Pokušaj javne rasprave i javnog uvida u »Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju hidroelektrane „Rekovići“ na reci Lim« i »Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu« (Priboj na Limu — zgrada Doma kulture — 08. oktobra 2012. godine)
Javna sednica Komisije za planove (Priboj na Limu — zgrada SO Priboj — 15. oktobra 2012. godine). Isprva nisu hteli da puste sve zainteresovane građane, a zatim se polemika vodila da li su ili nisu ispoštovane procedure (a nisu).

Sve ovo nije ometalo bušenja tla na obali i koritu reke. Godina 2012. je prošla, a naredne 2013. odbornici, njih 22, glasaju za plan detaljne regulacije u kome je predviđena izgradnje hidroelektrane “Rekovići” na Banjskom Čamcu.

Isečak sa početka “Hronike” TV Priboj emitovanog 22. aprila 2013. godine. Pored vesti i reagovanja, snimljen je i protest građana ispred Doma kulture u Starom Priboju.